Hva er en tilsynsfører? Barn som bor i fosterhjem skal ha en tilsynsfører. Formålet er å sikre at barnet blir godt ivaretatt i fosterhjemmet.

Tilsynsføreren har som en oppgave, uavhengig av særlige interesser som barneverntjenesten, fosterforeldre og foreldre måtte ha – å følge med og gjøre seg opp en mening om hvorvidt barnet blir tilfredsstillende ivaretatt og om forutsetningene for plasseringen følges opp. Som sin andre viktige oppgave har tilsynsfører ansvar for å sørge for at barnets erfaringer og oppfatninger fanges opp og formidles til barneverntjenesten, som har det formelle ansvaret for plasseringen.

Oppgaver for tilsynsfører

Det skal være minimum 4 tilsyn pr .år, pr. barn. Hvert tilsyn beregnes å ta 4-6 timer. Det skal skrives en rapport fra hvert tilsyn. Disse rapportene har tidsfrist for innlevering 31.mars, 30. juni, 30. september, og 31. desember.

Kvalifikasjonskrav for tilsynsfører

Personlig egnethet som å kunne se og bekrefte barnet. Bør kunne samhandle naturlig og godt med barn. Evne til god kommunikasjon og må kunne håndtere vanskelige samtaler.Tilsynsfører må være en trygg voksenperson.

Formell kompetanse: Bør ha jobbet med barn over tid.

Det vil bli krevd ny utvidet politiattest etter tilsetting før arbeidsforholdet kan påbegynne.Det gis godtgjørelse for å være tilsynsfører.
Kanskje akkurat du egner deg? Ikke nøl med å ta kontakt.