Det vil bli gitt beskjed når dette er oppe og går igjen.Vi beklager dette .

 

Hilsen Storfjord legesenter