Det er i år avsatt kr. 200.000 til formålet som skal fremme sikkerhet og trygghet i trafikken.
Tilskudd kan søkes av skolenes foreldreutvalg, lag, foreninger, enkeltpersoner mv som arbeider for bedre trafikksikkerhet lokalt. Fysiske tiltak eller kjøp av personlig verneutstyr, veglys, busslommer med mer omfattes ikke. Tiltak som oppnår tilskudd skal være
gjennomført innen 15.11.06.

Søknad sendes innen 15.03.06 til
Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen,
Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Steinar Utby pr. e-post steinar.utby@vegvesen.no
eller telefon 77617247/90175410.

Fullstendige vilkår om forvaltning av fylkeskommunens trafikksikkerhetsmidler finnes på nettstedet www.tromsfylke.no/samferdsel.