Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg kunngjør ledige midler til trafikantrettet arbeid i 2006. Tilskudd gis til til holdningsskapende arbeid som fremmer sikkerhet og trygghet i trafikken. Tilskudd kan søkes av FAU ved skolene, klubber, lag og foreninger, enkeltpersoner mv som arbeider for bedre trafikksikkerhet lokalt.
Så her gjelder det å hive seg frampå. Trafikksikkerhetsdager i samarbeid med barnehager, skoler eller grendelag...? Mer info kan fås hos Steinar Utby, Statens vegvesen tlf. 776 17247

Søknad sendes innen 15. mars til Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ