Veterinærinstituttet er blitt enige med Storfjord kommune om å redusere vannforbruket ytterligere innenfor forsvarlige fiskevelferdsmessige rammer samt varsle kommunen om dager med forventet økt aktivitet og vannforbruk på anlegget.  Fisk vil bli oppbevart frem til uke 42/43, men antallet fisk og dermed vannforbruk vil minke betraktelig for hver uke etterhvert som fisken blir gytemoden eller settes som overskudd tilbake til fjorden. 

 

Foreløpig oversikt over dager med økt aktivitet:

 

Torsdag 24.9.15

Tirsdag 29.9.15

Onsdag 30.9.15

Tirsdag 6.10.15

Onsdag 13.10.15

 

Det vil kunne bli justering av enkeltdager.