Denne søknadsrunden gjelder nye brukere og de som har godkjenning som utløper 30. juni 2017. Eventuell godkjenning vil være gyldig i tiden 01.07.17 - 30.06.19.
Nåværende TT-kort brukere som har godkjenning til 31. desember 2017 skal søke på nytt høsten 2017, med søknadsfrist 1. oktober 2017.  

Søknadsskjema og kriterier for brukergodkjenning fås ved å ta kontakt med sentralbordet ved Rådhuset eller på www.tromsfylke.no - Samferdsel/Tilrettelagt transport. Søknadsskjema og kriterier kan og nås via kommunens hjemmeside, klikk her.  NB! Din fastlege må også fylle ut noe på søknadsskjemaet.

Har du spørsmål vedrørende søknaden, ta kontakt med:   Anne-Lena Dreyer tlf. 982 89 142.

Søknadsfrist:   1. mai 2017