Utdrag fra brev sendt 11.11.18 - A/S Bleikvassli Gruber v/ Anleggsleder Ragnar Brataas.

Viser til telefoner og mail hvor vi har forstyrret almindelig ro og orden i bygda med vår tunneldrift ved Kjeldalselva Kraftverk.Vi beklager på det sterkeste dette, vi trodde at alle var informert gjennom konsesjons behandlingen at det ville pågå sprenging og en del støyende arbeid i området.

Vi skal selfølgelig rette oss etter de rettningslinjer som er gitt av kommunen, ingen sprenging mellom kl. 23.00 og 08.00.

Det vil bli en del annet arbeid som vil foregå på natt, som vedlikehold, steinkjøring til deponi og snøbrøyting etc. Dette er arbeid som ikke støyer nevneverdig.

Når tunnelarbeidet er kommet lengre inn i fjellet vil nok støyen fra sprengingen ikke merkes, vi skal 1000 m innover. Da håper vi at vi kan få benytte flere av døgnets tider til tunnel driving. Vi har en skift turnus som tilsier at folka jobber 14 dg og er hjemme 14 dg, når de er på jobb så jobber vi hele døgnet, dvs. fra kl. 06.00 – 18.00 og fra kl.18.00 – 06.00

Håper at dette skal være oppklarende og at det ikke er noen som blir forstyrret av vår tilstedeværelse.

 

Med vennlig hilsen

A/S Bleikvassli Gruber

 

Ragnar Brataas

Anleggsleder