Vi må ha tilbakemelding på dato og klokkeslett for turen, turmål/tema, vanskelighetsgrad og lengde, oppmøtested (tydelig), turleder (navn og tlf), arrangør, og om turen er tilpasset rullestolbrukere. Alle lag/foreninger/arrangører vil også få navnet og logoen med inne i kalenderen på en samlet oversikt over samarbeidspartnere. Link til foreningens hjemmeside kan også legges ved.

 

Lavterskelturer som stavgangturer, postkassetrim og fisketurer skal med, samt toppturer, flere dagers-turer og klatreturer. Vi ønsker alt! De eneste kriteriene for å få turen med i kalenderen er at turen må ha en fastsatt dato, ha turleder og være gratis. Det er i tillegg et krav at alle som melder inn turer møter opp selv om turen er innstilt, slik at det er sikkert at de som evt møter opp får vite dette.

 

Vi gleder oss til å høre fra dere!