Sola smiler i fjellene, dagene er lyse og noen og enhver fristes til å tilbringe mer tid ute i naturen. Dra ikke på tur uten turkart for Lyngenhalvøya i sekken! Kartet er i et materiale som er velegna for turbruk, og omfatter også deler av Storfjord kommune

Kartet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Lyngen, Storfjord, Tromsø og Balsfjord, og dekker hele Lyngsalpan landskapsvernområde med tilliggende områder i de fire kommunene.

Kartet er i et materiale som er velegna for turbruk, og har den fordelen at hele området er å finne på samme kartblad. Tidligere har turgåere i dette området vært avhengig av to kartblad fordi Lyngenhalvøya har vært delt på midten. I tillegg til kartet, er det tatt med litt informasjon om verneområdets natur og geologi.

Kartet har en utsalgspris på kr. 140,- og er å få kjøpt på Kulturkontoret og hos Skogmesteren, i tillegg til andre utsalgssteder i de aktuelle kommunene.