Ungdomsrådet
F.v. Anne Marte Hansen, Amalie Naimak, Tonje Nilsen, Carla Grape, Elena Stenberg Nilsen, Malene Varvik og Elise-Agnethe Johnsen (vara).

Det nye ungdomsrådet består av Elena Stenberg Nilsen (leder), Amalie Naimak, Tonje Nilsen og Anne Marte Hansen fra Hatteng valgkrets, og Vebjørn Karvonen (nestleder), Malene Varvik og Carla Grapa fra Skibotn valgkrets.