NVE har kommet med forslag til utbedring av flomskader langs Kitdalselva.  I denne forbindelse vil kommunen gi mulighet for innspill fra berørte parter og interesseorganisasjoner. Lokal høring gjennomføres for å avdekke om det er områder i NVEs detaljplan som kan være oversett, eller kan gjennomføres på en bedre måte.

NVEs detaljplan vil bli lagt ut i rådhusets resepsjon, og på Oteren-helsesenter i perioden fra 18.09.13 til 07.10.13. Dokumentet kan også lastes ned fra linken under.

Høringsdokument Tiltak i vassdrag


Uttalelser merkes med: «Lokal høring: Utbedring av flomskader langs Kitdalselva»

Sendes: post@storfjord.kommune.no eller Storfjord Rådhus, 9046 Oteren.

Uttalelser må være mottatt innen 07.10.13