FYSAK Storfjord har fått kr 15.000 som skal fordeles til tiltak i regi av frivillige lag og organisasjoner som innebærer lavterskelaktiviteter, grupper som er lite aktive og som ellers faller utenfor de ordinære aktivitets- og idrettstilbudene.

Kriterier:
 Må innebære lavterskeltilbud som beskrevet over.
 Det kan ikke gis tilskudd til anlegg eller utstyr.
 Må ha foregått eller skal foregå i løpet av 2006. Merk at det kan gis
tilskudd til aktiviteter som allerede er gjennomført.

Søknader som medfører utvikling og etablering av varige aktivitetstilbud vil bli prioritert.

Søknadsfrist: 1.Desember

Søknaden sendes til:

FYSAK-koordinator
Ståle Næss Risto
Storfjord Kommune
9046 Oteren

Kontakt Ståle Næss Risto ved behov for ytterligere informasjon.

E-post: stale.risto@storfjord.kommune.no
Telefon: 982 89 136