Faktura for festeavgift som skulle vært sendt ut i juli, vil bli sendt ut i månedskifte august/september med forfallsdato ca. 20.09.2013. Dette til orientering.