Synnøve og Marianne
Synnøve Løvland og Marianne Langånes klar for tur.

- Vi har samlet alt av tur- og aktivitetsutstyr de ulike kommunale avdelingene forvalter, og ønsker at det skal være mest mulig i bruk. Derfor oppretter vi nå en utstyrssentral der vi tilbyr gratis utlån for å gjøre det mulig for alle innbyggere i Storfjord å være fysisk aktiv i friluft.

Utstyrssentralen er et samarbeid mellom Storfjord folkebibliotek, frisklivssentralen, kulturkontoret og forebyggende tjeneste, og lanseringa er en del av markeringa av Friluftslivets År i Storfjord. Visjonen for Friluftslivets År er «Flere ut – oftere!».

- Nå trenger ikke utstyrsmangelen være det som hindrer storfjordingene i å komme seg ut. Her har vi for eksempel både tursekker, telt og stormkjøkken. Det eneste man trenger er å ta kontakt med biblioteket, sier biblioteksjef Marianne Langånes.

Utstyrssentralen er tilgjengelig både for enkeltpersoner i alle aldre, lag og foreninger, skoler og barnehager og kommunale institusjoner som tilrettelegger for fysisk aktivitet for sine brukergrupper. Du finner oversikten over tilgjengelig utstyr på nettsidene til Storfjord kommune.