De fleste som registrerer seg som arbeidsledig hos NAV Storfjord, kommer ut i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet innen 4 uker. Det er fortsatt ingen langtidsledige i Storfjord. Mange jobbsøkere er villig til å tenke bredt både når det gjelder geografi og bransje, og dette bidrar til å øke sysselsettingen i kommunen og fylket. Det er for øyeblikket 979 ledige stillinger i Troms