Under er liste med vaktmestere og deres kontaktinformasjon som kan brukes i jula 2014.

24. Desember   Per                  98 28 91 12
25. Desember   Hallgeir           98 28 91 17
26. Desember   Rolf-Vidar       98 28 91 15
27. Desember   Kurt                98 28 91 19
28. Desember   Fred-Vidar      40 02 88 21
31. Desember   Tom                98 28 91 16
01. Januar         Tom               98 28 91 16

Denne vaktordningen gjelder kun ved akutte situasjoner, og det vil vurderes om henvendelsen er av så alvorlig karakter at den må håndteres i høytiden. Alle situasjoner som kan løses innen for den normale arbeidstiden, vil bli utsatt til over nyttår.