Under er liste med vaktmestere og deres kontaktinformasjon som kan brukes i påska 2015.

Torsdag 02.04  kl  08.00-17.00.   Tom         98 28 91 16
Fredag   03.04  kl  08.00-20.00    Hallgeir    98 28 91 17
Lørdag   04.04  kl  08.00-17.00    Tom         98 28 91 16
Søndag  05.04  kl. 08.00-20.00    Hallgeir    98 28 91 17
Mandag  06.04  kl. 08.00-20.00    Hallgeir     98 28 91 17

Denne vaktordningen gjelder kun ved akutte situasjoner, og det vil vurderes om henvendelsen er av så alvorlig karakter at den må håndteres i høytiden. Alle situasjoner som kan løses innen for den normale arbeidstiden, vil bli utsatt til etter påska.