Under er liste med vaktmestere og deres kontaktinformasjon som kan brukes i påska 2016.

Torsdag  24 mars     Kurt             tlf. 98289119

Fredag    25 mars     Kurt             tlf. 98289119

Lørdag    26 mars     Fred-Vidar  tlf. 40028821  

Søndag   27 mars     Kristen-Are tlf. 40028823

Mandag  28 mars    Sigurd          tlf. 40028824

 

Vaktene går fra klokken 09.00 – 17.00 alle dagene.

Denne vaktordningen gjelder kun ved akutte situasjoner, og det vil vurderes om henvendelsen er av så alvorlig karakter at den må håndteres i høytiden. Alle situasjoner som kan løses innen for den normale arbeidstiden, vil bli utsatt til etter påska.