Valgnemnda i Storfjord har foreslått meddommere til Nord-Troms Tingrett, Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms jordskifterett.

Valgperioden er fra 01.01.2017 - 31.12.2020

Endelig valg foretas av kommunestyret 22. juni 2016

Krav til den som skal velges er nedfelt i domstolloven §§ 70-72.

 

Eventuelle innvendinger bes gitt skriftlig innen 10. juni 2016 til

Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

 

Forslag til meddommere til Nord-Troms Tingrett 2017 - 2020:

Rune Utby                               Anne Lise Karlsen

Atle Steinnes                           Unni Engstad

Kurt Sommerseth                    Maria Hemmingsen

Trygve Krane Langånes          Bente Bech

Steinar Dalheim Eriksen          Ann-Sofie Fagerhaug

 

Forslag til meddommere til Hålogaland lagmannsrett 2017 - 2020:

Odd-Arne Jensen                    Solveig Sommerseth

Roger Heiskel                          Lene Finnstø

 

Forslag til jordskiftemeddommere til Nord-Troms jordskifterett 2017 - 2020:

Geir-Tore Larsen                     Karen Kemi Nyheim

Pål Rognli                                Hedny Kristiansen