Kommunen vil stenge vannet for abonnenter i området Stubbeng til Tømmernes i perioden 0830 - 1300 på onsdag 18.02.2015. Arbeidet er reparasjon av lekkasje på hovedvannledningen.

Etter fullført reparasjon må det påregnes en del grums og luft i rørsystemet.

Vi beklager de ulemper dette vil medføre for våre abonnenter.