Veidekke Industri as har følgende tidsplan for asfaltering av kommunale veier i tiden 2.oktober – 8.oktober:

Veinavn, asfaltering

Asfalteringsdato

Trafikkrestriksjoner/-ulemper

Oterbakken

private veier

Tirsdag 2.10.18

Asfaltering av private veier.

Trafikkulemper, men ikke stengte veier.

Avfallstømming kan skje.

Oterbakken

 hovedvei

Onsdag 3.10.18

Asfaltering av hovedveien i full veibredde, start ca kl 0700.

Veien blir stengt under asfaltarbeidet.

De som er avhengig av bil bør flytte den ut av boligfeltet kvelden før eller før kl 0700 onsdag morgen. Ulemper for posten.

Oterbakken

-hovedveien

-vei til Oterbakken 3

-gang-/sykkelvei

Torsdag 4.10.18

Nedre delen av hovedveien blir stengt under arbeidet. Det samme gjelder veien til Oterbakken 3. Gang- og sykkelveien kan brukes  deler av dagen til asfalteringen starter på den.

Åsenveien

Fredag 5.10.18

Asfaltering i full veibredde. Start kl 0700. Veien blir stengt under asfaltarbeidet.

De som er avhengig av bil bør flytte den ut av boligfeltet kvelden før eller før kl 0700 fredag morgen.

Åsheimveien

Fredag 5.10.18

Asfaltering i full veibredde fra kryss Hattengveien til første kryss i Åsheimveien. Oppstart utpå dagen etter at Åsenveien er ferdig asfaltert.

Omkjøring gjennom beredskapsveien som går gjennom Åsenveien.

 

 

Helsehuset, parkering

Mandag 8.10.18

Asfaltering på nedsiden av helsehuset og på deler av veien mellom helsehuset og den nye boligen. Oppstart kl 0700.

Absolutt ingen parkering på nedsiden av helsehuset og på parkeringen i nordenden av helsehuset.

Det kan parkeres på oversiden av helsehuset og på parkeringen ved den nye boligen.

NB: Kundeparkering må opprettholdes.

Samkjøring anbefales.

Ny bolig, Oteren

Mandag 8.10.18

Oppstart asfaltering ved nyboligen etter at arbeidet ved helsehuset er ferdig.

Det skal og asfalteres i busstoppen ved helsehuset. Ingen parkering der.

 

Biler som er parkert foran boligen må flytte derfra.