Innspill sendes skriftlig til Storfjord kommune, 9046 Oteren eller til post@storfjord.kommune.no. Innspill må merkes med: «Forskrift vann og avløp 2013».

Forslaget blir publisert på Storfjord kommunes hjemmeside og det legges ut for offentlig ettersyn på Helsehuset Oteren, Rådhuset Hatteng og Joker Skibotn.

Forslaget til endring finner du her