Reguleringsplan for Skibotn kai – nord, ble vedtatt 28/9 1992. Utfyllingsområdet ligger langs strandlinja i en bredde på ca. 70 m og en lengde på ca. 350 m. Reguleringsendringen vil omfatte en utvidelse av industriområdet i bredden (flytting av kommunal veg nærmere E6 og ytterlig utfylling mot øst vil vurderes). Det vurderes videre å forlenge fyllingsområdet i lengderetningen (mot nord) med ca. 100 m.

Utfylling og nye typer industri vil utløse krav om konsekvensutredning. Offentlig myndigheter, naboer og grunneiere blir direkte varslet.

Merknader eller kommentarer til planarbeidet kan sendes skriftlig til Storfjord kommune, Hatteng, 9046 OTEREN eller elektronisk via e-post: post@storfjord.kommune.no innen 25. januar 2018.  

Ring kommunens kontaktperson, Joakim Nilsen, tlf. 400 28 822, for nærmere informasjon eller spørsmål.