Storfjord kommune har planlagt vegoppretting på strekning mellom Hatteng og E6 forbi Storfjord kirke. Dette vil medføre at vegen vil være stengt i opptil 2 døgn. Tidspunkt for vegoppretting avhenger av værforhold da asfaltør er avhengig av mildt vær. Omkjøring til E6 ved Hellaren.

Det vil også være begrenset framkommelighet i avkjøring til Hatteng skole, da det her også vil bli gjennomført oppretting av veg. Prosjektene vil bli igangsatt samtidig.