-Jeg startet i Storfjord kommune i 2013, og flyttet i den forbindelse hit fra Oslo. Torbjörn arbeider blant annet med investeringsprogrammet til kommunen og med utvikling.

-Blant annet arbeider jeg med byggesaksbehandling, i den forbindelse er det mange innbyggere som kontakter meg., forteller han.

 

Potensiale for videre utvikling
-Det er vakkert i Storfjord, presiserer Torbjörn. Han har bodd mange forskjellige steder i inn- og utland, og burde derfor vite hva han snakker om. Likevel er han opptatt av at vi i felleskap må jobbe for mer liv og røre i kommunen.

-En kafé, og mer næringsvirksomhet vil være viktige ting» påpeker han. Som ingeniør i kommunen får han anledning til å bidra med dette.  Særlig har han fokus på boligutvikling i kommunen. Storfjord kommune har potensiale, men vi må utvikle den videre, med utvikling følger turisme, arbeidsplasser og tilflytning sier han.

 

Mange oppgaver
Det er lagt mange oppgaver til driftsetaten, og de får mange henvendelser.

-For oss er det viktig å arbeide med å besvare henvendelser fra innbyggerne og vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette, man kan trygt si at det ikke er noe latmannsliv., ler han.

 

 

Ingeniør Torbjörn Tuoremaa kan kontaktes på telefon 77 21 28 28 eller på e-post torbjorn.tuoremaa@storfjord.kommune.no