Det vil være vekslende høy og lav vannføring i Skibotnelva i noen sykluser disse dagene for å måle hvordan vannstanden i vassdraget endres ved ulik last. Vannstand kan endres raskt og uten forvarsel. Unngå derfor å oppholde deg i elveleiet under lav vannføring.

Undersøkelsesprogrammet er i henhold til tillatelse fra NVE og Fylkesmannen. Ved spørsmål, ta kontakt med Troms Kraft Produksjon ved Jostein Jerkø: tel: 412 00 138, jostein.jerko@tromskraft.no