10.oktobber markerer Storfjord kommune Verdensdagen for psykisk helse.

I år er markeringen et samarbeid mellom Storfjord frivilligsentral, Oppvekst -og kultur, Helse -og omsorg og Barnevernet. Tema for i år er «NOE Å GLEDE SEG OVER» 
I den forbindelse har vi invitert “Forandringsfabrikken” til å komme til oss for å snakke om årets tema.

Forandringsfabrikken er en ideellstiftelse som innhenter og presenterer barn og unges kunnskap til politikere, fagfolk og andre med makt til å forbedre hjelpesystemer og skole.Forandringsfabrikken har erfaring fra skole, psykisk helse og barnevern og deler gjerne av sin kunnskap.
Barn og unge som er i systemene i dag inviteres med som «proffer» fordi de har viktig kunnskap. Alle unge med erfaring fra hjelpesystemer eller skole er proffer. Det finnes ingen opplæring for å bli proff. 

Forandringsfabrikken vil ta for seg disse temaene, som deles opp i en seksjon for ungdom (ungdomsskole og VGS) og en seksjon for voksne som jobber med og for ungdom.

Hvordan skal flest mulig barn og unge ha det best mulig i kommunen vår?

· Hvordan må kloke voksne være, i møte med barn og unge som sliter og har det vondt? 

· Når barn er urolige, sinte eller triste - hva handler det om og hvordan møte dem på kloke måter?

· Skoler som arbeider for trivsel og mot mobbing - hva må kjennetegne dem?

· Hvordan kan en kommune utvikle tjenestene for barn og unge med kunnskapen fra dem?

Ungdommens sekvens er gratis, mens voksne har en egenandel på 100,-

Plakat med mer informasjon finner du her, eller ta kontakt med Jill Fagerli. Påmelding gjøres også til Jill Fagerli - jill.fagerli@storfjord.kommune.no