Nettsidelansering

Bakgrunnen for arbeidet er at dagens nettside framstår uoversiktlig og utdatert på mange områder, ikke minst på innhold og beskrivelse av våre tjenester. Etter forslag fra småkommuneprosjektet konkluderte ledergruppa med at tiden var moden for å gi nettsiden et «ansiktsløft».

Målet med oppdateringen er at du som innbygger skal finne oppdatert informasjon om alle de tjenestene kommunen tilbyr, og kontaktinformasjon på alle tjenesteområder. Et annet mål med oppdateringen er også at nettsida skal bli tilpasset bruk på mobile enheter.

Arbeidet med ny nettside ble intensivert mot slutten av 2016, og lanseringsdato ble satt til 01.02.17. De siste ukene har de forskjellige etatene, og tjenesteansvarlige jobbet hardt med å få oppdatert sine tjenestebeskrivelser og informasjonssider som skal publiseres. Det er fortsatt litt som mangler, men dette skal komme på plass fortløpende.

De nye nettsidene er bygd opp slik at det skal bli lettere for deg som bruker siden å finne fram til akkurat den informasjonen du er ute etter. Som innbygger vil du finne svar på de fleste spørsmål under en egen fane kalt Innbygger. Det er også lagt bedre til rette for at næringsdrivende og etablerere skal finne informasjon som er nyttig, under en egen fane kalt Næring og utvikling.

For at nettsiden skal bli så god som mulig trenger vi tilbakemeldinger fra dere. Dersom du finner noe som er feil, eller du ikke finner det du leter etter, blir vi takknemlige dersom du gir tilbakemelding på dette (kryss av for "nettside").

 

Trond-Roger Larsen
Rådmann

Tilbakemeldingsskjema