Vi lyser med dette ut tilskuddsmidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og dreneringstilskudd.

 

Søknadsfrist 1.juli 2015

 

Søknadene fra alle fire kommunene (Balsfjord, Tromsø, Karlsøy og Storfjord)

sendes til:  Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

Informasjon om SMIL-ordningen og søknadsskjema finner du på følgende lenke: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket

 

Informasjon om dreneringstilskuddet og søknadsskjema finner du på følgende lenke: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord