Dette vil gi en mer stabil vannforsyning med bedre renseeffekt av bakterier og færre varsler om kokepåbud. Anleggene er godkjent av Mattilsynet.

UV-anlegg Elvevoll-Rasteby vannverk

UV-anlegget til Elvevoll-Rasteby vannverk er mottatt og her vil monteringsarbeidene starte i uke 35 eller 36, dvs i tiden  27.08.18 – 7.9.18. Under monteringen av UV-anlegget på Elvevoll er det nødvendig å kunngjøre kokepåbud for abonnentene på hele strekningen Råa - Rasteby. Abonnentene vil motta varselet på mobiltelefonen så snart kommunen har oversikt over framdriften ved anlegget.

UV-anlegg Indre Storfjord vannverk og Skibotn vannverk

UV-anleggene ved de andre kommunale vannverk vil bli skiftet høsten 2018. Kommunen vil kunngjøre oppstarten ved disse anleggene senere. Ved begge vannverk kan det bli nødvendig å innføre kokepåbud, men dette vil bli avklart senere.