Slike bilder vil vi ha

Vi vil ha bilder som presenterer turmålet på en god måte, og med mennesker som viser turglede på. Bildene må ha god oppløsning, slik at de blir best mulig på trykk. Har du et godt bilde eller flere, må vi få dem tilsendt senest innen kl. 24.00 søndag 18. mars. Bilder kan sendes til fysak@storfjord.kommune.no.

Hvilke turmål mangler vi bilder fra?

5 på topp

 1. Parastinden – Bárrás

 2. Rieppefjellet

 

Trimpostkasser

 1. Bjørnhumpen

 2. Skjellhumpen

 3. Hattelia

 4. Skibotnløypene

 5. Lapengárdi

 6. Luhppuráigi

 7. Lulledalen skogsti

 8. Oterbakken

 9. Fallstokkbakken

 10. Otertun

 11. Skolehytta

 12. Steindalshytta

 13. Steindalsbreen

 14. Stordalen

 15. Tverrdalen – Doaresvággi

Dersom bildet ditt kommer på trykk, vil navnet ditt bli oppgitt i heftet.