Ta kontakt med Hatteng skole og Furuslottet barnehage for mer informasjon.