Kunne du tenke deg å være tilkallingsvikar i samisk og/eller finsk så oppfordres du til å kontakte en av skolene og melde din interesse.

Skibotn skole:  skibotn.skole@storfjord.kommune.no
Hatteng skole:  hatteng.skole@storfjord.kommune.no

Oppvekst og kulturetaten