Hvis du skal søke midler til næringsfondet i Storfjord må du logge inn på www.regionalforvaltning.no for utfylling av søknad. Ved å registrere deg med brukernavn og passord får du tilgang til portalen og mal for søknad. Velg støtteordning «kommunalt næringsfond – Storfjord». Kriterier og vilkår for fondene er de samme som tidligere mens selve søknadsskjemaet er litt mer omfattende enn de tidligere skjemaene fra kommunen.

Søknadsfrister er 10.januar, 10.mars og 10.september. Du kan når som helst registrere søknad i systemet, men merk at behandling i Storfjord kommune skjer etter hver søknadsfrist.

Om du har spørsmål eller trenger hjelp til utfylling av søknad, ta kontakt med næringsrådgiver Hilde Johnsen på telefon 957 04946 eller e-post hilde.johnsen@storfjord.kommune.no