Tid og sted 

Lørdag 22. februar, Skibotnhallen/Skibotn samfunnshus

Det tas forbehold om at brannsikringa i Skibotn samfunnshus er godkjent til UKM, hvis ikke må arrangementet flyttes til Hatteng flerbrukshall.

 

Påmeldingsinformasjon

Hvem kan delta?

Alle fra og med 4. klasse og opp.

Hva kan du delta med?

Du kan delta med sceneinnslag (dans, drama, band, sang e.l.), som konferansier, eller med kunstinnslag. Du kan også være med som ungdomsarrangør (se neste side).

Hvor mange innslag kan jeg delta med?

Hver deltaker kan delta på max fire sceneinnslag. Det er mulig å melde på så mange kunstinnslag som du selv ønsker.

Hvordan melder jeg meg på?

Du melder deg på selv via internett på www.ukm.no, eller du kan ta kontakt med UKM-kontakt Line Sørum på tlf. 478 38 674.

Hva er påmeldingsfristen?

Fristen for å melde seg på er 1. februar.


 

Ungdomsarrangører

Hva er en ungdomsarrangør?

En ungdomsarrangør er med på å planlegge UKM, og kan jobbe som innpisker eller scenearbeider, være i nettredaksjonen eller bidra med andre ting som må gjøres under UKM.

Hvordan blir jeg ungdomsarrangør?

Du melder deg på selv via internett på www.ukm.no, eller du kan ta kontakt med UKM-kontakt Line Sørum på tlf. 478 38 674.

Hva er påmeldingsfristen?

Du må melde deg på innen 1. februar.

 

Foreldrebidrag

Hvorfor trengs foreldrebidrag?

UKM Storfjord er landets nest største ungdomsmønstring, og hadde ikke vært mulig å gjennomføre dersom ikke foreldrene og de foresatte til deltakerne hvert år stiller opp som medarrangører. Alle deltakere må regne med å stille med minst en foresatt som kan bidra enten som vaffelsteiker, i kiosken, med sminke e.l. Foreldre til deltakere som går videre til fylkesmønstringa må også være villig til å delta som reiseledere på Finnsnes.

Hvordan kan jeg melde meg frivillig?

Du som melder seg frivillig vil få anledning til å ”velge” vakter eller oppgaver som passer for deg så langt det lar seg gjøre. Du kan ta kontakt med UKM-kontakt Line Sørum på tlf. 478 38 674 eller kulturkonsulent Maria Figenschau på tlf. 400 288 67.

 

Kostnader ved å delta i UKM

Koster det noe å delta i lokalmønstringa?

Det er ingen påmeldingsavgift for å delta i UKM Storfjord. Alle deltakerne får i tillegg servert litt vafler under lydprøvene og ett gratis måltid under selve mønstringa på lørdag, men ellers må dere selv ta med eller kjøpe det dere har behov for av mat og drikke.

Koster det noe å delta i fylkesmønstringa?

De som er så heldige å få delta på fylkesmønstringa på Finnsnes betaler en deltakeravgift som er på kr 500,-. Det tas forbehold om endringer.