All korrespondanse fra det offentlige sendes til adressen som er registrert i Foretaksregisteret.  De fleste foretak i Storfjord har nå fått veiadresse, men dette blir ikke automatisk oppdatert i Foretaksregisteret.

Næringsdrivende som har fått ny veiadresse, må selv melde adressen til Brønnøysundregistrene. Ved å benytte samordnet registermelding via Altinn, vil forretningsadressen bli oppdatert offentlig.

Lenke til samordnet registermelding, og mer informasjon:

www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/registrere-nye-og-endre-eksisterende-foretak-og-enheter---samordnet-registermelding/

Posten sender nå i retur post som har utilstrekkelig adresse – det vil si post til foretak som mangler veiadresse eller postboksadresse.  Det er derfor viktig at næringsdrivende oppdaterer sin offentlige forretningsadresse via Altinn.