Vaktene skal passe på at ingen beveger seg ut i veibanen som er omgjort til sykkeltrasé. Det blir også satt opp en sperrebukk på disse stedene, og franskgjerder i de kryssene med størst trafikk. Det mangler fremdeles vakter på disse stedene:

  • Kryss Steindalsveien / Vestersidaveien (fv 868): 1 vakt
  • Kryss Langdalsveien (Elvevoll) / Vestersidaveien (fv 868): 1 vakt
  • Kryss Råa / Vestersidaveien (fv 868): 1 vakt
  • Kryss Melen / Vestersidaveien (fv 868): 1 vakt
  • Kryss Vestersidaveien (fv 868) / Tverrdalsveien: 1 vakt (av totalt 2)
  • Avkjøring fra E6 mot Vestersidaveien (fv 868): 2 vakter
  • Avkjøring fra E6 mot Tverrdalsveien: 2 vakter (her blir det også politibil)

Kan du tenke deg å være frivillig, ber vi deg om å ta kontakt med beredskapsansvarlig Rolf-Vidar Olsen på e-post Rolf-Vidar.Olsen@storfjord.kommune.no så snart som mulig. Vi trenger å vite:

  • Ditt navn og mobilnummer
  • Hvor du helst vil være vakt