Storfjord kommune ønsker bred sammensetning av befolkningen som kandidater til meddommere og inviterer vanlige kvinner og menn fra Storfjord til å melde seg om de er interesserte. Meddommere, eller lekdommere, er vanlige kvinner og menn som sammen med en fagdommer med juridisk utdanning er med på å ta avgjørelser i rettssaker.

Det skal velges nye meddommere, lagrettsmedlemmer, jordskiftemeddommere og forliksråd i Storfjord kommune for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020.

 • Meddommere til Nord-Troms tingrett

  Det skal velges inn 5 kvinner og 5 menn.

 • Meddommere til Hålogaland lagmannsrett

  Det skal velges inn 2 kvinner og 2 menn.

 • Jordskiftemeddommere til Nord-Troms jordskifterett

  Det skal velges inn 2 kvinner og 2 menn.

  Jordskifteretten ønsker at meddommerne skal ha kunnskap om ett eller flere følgende tema:
  Landbruk
  Jakt og fiske
  Taksering av fast eiendom
  Reindrift der dette kan være aktuelt

 • Storfjord forliksråd

  Det skal velges inn 3 kvinner/menn som medlemmer og 3 kvinner/menn som varamedlemmer.

 

 

Hvem kan være meddommer?

Domstolen stiller visse krav til hvem som kan velges. Blant annet må du være fylt 21 år og under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Du må være norsk eller nordisk statsborger eller har vært innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk. Videre stilles det krav til meddommeres lovlydighet.

 

Er du interessert eller har du forslag på noen du tror kan egne seg?

Ta kontakt med serviceavdelingen på tlf. 77 21 28 00/77 21 28 13 eller send skriftlig forslag til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren evt. e-post: post@storfjord.kommune.no innen 31. mars.

Mer informasjon om vervene finner du på www.domstol.no/lekdommer