I Vassdalen opplever reinbeitedistriktet at porter står åpen og at gjerder er ødelagt hver gang de har tilsyn.

Storfjord kommune ber om at de som ferdes i området passer på at portene er stengt før en forlater området.
Særlig viktig er dette på grunn av aktiviteten ifm. 420kV. Reinflokken trekker fort ut av oppsamlingsområdet, blir forstyrret og forlater de livsviktige og tradisjonelle beiteområdene på østsiden av Balsfjordeidet.