Det vil bli informert om gruppeorganisering, undervisningsdager, rutiner, plikter og rettigheter mm

Vel møtt til nytt skoleår i Voksenopplæringa!