Vi utvider fristen litt for påmelding til vrak en bil. Fristen var satt til 10. september. Vi tar imot påmeldinger fortløpende. Først til mølla gjelder til pengene er brukt opp. Inntil man har mottatt bekreftelse fra kommunen på at man vil få utbetalt ekstra vrakpant (2000 kr), tas det forbehold om utbetaling. Send e-post til hilde.kibsgaard@storfjord.kommune.no. For å kvalifisere til utbetaling, må vrakene være meldt inn til kommunen før de vrakes. Se ellers tidigere informasjon om "Vrak en bil du også".