Planforslaget omfatter utvidelse av Strandbu campingplass. Planforslaget kan ses på rådhuset i Storfjord kommune og i butikkene Coop Hatteng og Joker Skibotn.

 

Merknader til planforslaget skal rettes skriftlig til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren innen 5. juni 2015. Spørsmål eller kommentarer til planforslaget kan rettes til Høgtuns Plankontor AS, tlf. 90834114 eller på e-post shogtun@hotmail.com.


Se vedlegg:

 

Reguleringskart

Reguleringsbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Møtenotat fylkesmannen

Møtenotat NVE

Grunnundersøkelser Multiconsult