Følg med på status for løypenettet her: STATUS SKUTERLØYPENE