Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ansatte
Etternavn Fornavn Telefon Avdeling Tittel E-post
Molberg Vegard Kiil +47 41 657399 Hatteng skole Rektor E-post
Andersen Per-Tore 404 40 724 Stab Helse og omsorgsetaten IKT-konsulent E-post
Årland Ann-Heidi Økonomiavdelingen Økonomikonsulent E-post
Olaisen Karin Lambela Økonomiavdelingen Økonomikonsulent E-post
Rasmussen Linda Karina 400 28 869 Psykisk helsetjeneste og rusomsorgen Tjenesteleder E-post
Nilsen Joakim Stensrud 400 28 822 Miljø, Plan og Drift Ingeniør E-post
Slettli Ketil 982 89 145 Psykisk helsetjeneste og rusomsorgen Spesialsykepleier E-post
Sommerseth Roger 982 89 166 Psykisk helsetjeneste og rusomsorgen Fagleder E-post
Dreyer Anne Lena 982 89 142 Omsorgen for utviklingshemmede Enhetsleder E-post
Sommerseth Solveig Økonomiavdelingen Økonomikonsulent E-post
Jonassen Karin Ellinor 400 28 841 Stab Helse og omsorgsetaten Førstesekretær E-post
Hemmingsen-Larsen Maria 400 28 868 Psykisk helsetjeneste og rusomsorgen Psykiatrisk sykepleier E-post
Nilsen Lena Berit 400 28 863 Stab Helse og omsorgsetaten Førstesekretær E-post
Heiskel Inger 400 28 810 Personal og service Varaordfører E-post
Steinnes Klara Personal og service Fagleder E-post
Fagerli Jill Anita Olsborg 982 89 068 Introduksjonsstønad for flyktninger Konstituert tjenesteleder E-post
Seppola Nina 400 28 803 Hjemmebaserte tjenester Demenssykepleier E-post
Berntsen Lill Helen Kvalberg 468 42 823 Skibotn skole Rektor E-post
Fosshaug Karin Kulturkontoret Kulturkonsulent E-post
Høiseth Bente Torunn Nystad 982 89 064 Miljø, Plan og Drift Konsulent E-post
Strandvoll Else Henni Søreng 400 28 815 Stab Helse og omsorgsetaten Saksbehandler E-post
Bjørklund Sissel Vibeke 400 28 835 Stab Helse og omsorgsetaten Tjenesteleder E-post
Holmen Ann-Britt 982 89 160 Barnevern Barnevernsleder E-post
Olsen Monica 926 33 297 Storfjord frivilligsentral Leder frivilligsentral E-post
Nygård Linda Mari Svartkjønnli 982 89 165 Barnevern Barnevernpedagog E-post
Nilsen Rita 907 93 774 Furuslottet barnehage Styrer E-post
Norrie Kim Andre Nyland 400 28 859 Miljø, Plan og Drift Ingeniør E-post
Figenschau Hege 400 28 816 Økonomiavdelingen Lønnskonsulent E-post
Sørum Line 478 38 674 Kulturskolen Kulturskolerektor E-post
Larsen Birger 400 28 819 Næringsavdelingen Ingeniør E-post
Figenschau Maria 400 28 867 Kommunedirektør Konsulent E-post
Løvland Synnøve Berntsen 982 89 136 Frisklivssentral fysio/Ergo Kommunefysioterapeut E-post
Molberg Rita Personal og service Sekretær E-post
Nilsen Jarle Hugo Furuslottet barnehage Pedagogisk leder E-post
Steinnes Turid Irene Furuslottet barnehage Barne- og ungdomsarbeider E-post
Gundersen Anne Harriet Furuslottet barnehage Barne- og ungdomsarbeider E-post
Johansen Inger T Furuslottet barnehage Pedagogisk leder E-post
Laiti Åse Monica Furuslottet barnehage Barnehagelærer E-post
Figenschau Marit Lillebo 400 28 855 Miljø, Plan og Drift Rådgiver jord, skog, fiske og utmark E-post
Varvik Geir J 911 65 017 Folkevalgte/Politikere Ordfører E-post
Mattila Toni Mikael Kulturskolen Kulturskolelærer E-post
Steinnes Fred Vidar 400 28 821 Vaktmester/Renholdere Driftstekniker E-post
Isaksen Sigurd 400 28 824 Vaktmester/Renholdere Driftstekniker E-post
Larsen Veronica Davo Hatteng skole Sekretær E-post
Bjørklund Ingvild Oteren barnehage Styrer E-post
Bråthen Tom 982 89 116 Vaktmester/Renholdere Arbeidsleder/formann E-post
Kristiansen Nina 982 89 144 Personal og service Personalleder E-post
Leinonen Riitta Helena 400 28 861 Storfjord Språksenter Fagleder E-post
Willumsen Mona K. 982 89 167 Helsestasjon Helsesykepleier E-post
Nilsen Ole-Morten 908 33 148 Vaktmester/Renholdere Driftstekniker E-post
Simonsen Ninni Jorun Sofie 400 28 829 Omsorgen for utviklingshemmede Hjelpepleier I E-post
Elofsson Hilde Kristin Meistad 400 28 809 Personal og service Rådgiver næring E-post
Ørnebakk Willy Arne 911 74 752 Næringsavdelingen Konsulent Nordkalottens Grensetjeneste E-post
Jensen Ellinor 982 89 146 Omsorgen for utviklingshemmede Vernepleier 1 E-post
Einebakken Tom-Willy 404 40 728 Utetjenesten Vernepleier E-post
Båhl Edith 400 28 846 Storfjord Språksenter Konsulent E-post
Skjelnes-Mattila Silja 400 28 828 Folkebibliotek Fagleder Språksenteret E-post
Winsnes Sirin 400 28 807 Psykisk helsetjeneste og rusomsorgen Sykepleier E-post
Olsborg Torgunn 952 11 130 Vaktmester/Renholdere Renholder E-post
Fredhammer Håkon Emil Coucheron 400 28 857 Kommunepsykolog Psykolog E-post
Dreyer Tove Einebakken 932 35 846 Voksenopplæring Fagleder voksenopplæring E-post
Larsen Marita 911 84 860 Vaktmester/Renholdere Renholdsoperatør E-post
Olsen Rolf Vidar 469 05 606 Lyngenfjord brann og redning Brannsjef/Avd.leder Beredskap E-post
Forsaa Vidar 469 01 480 Brann og redning Brannmester E-post
Fagerli Vigdis 906 84 914 Vaktmester/Renholdere Renholdsoperatør E-post
Siikavuopio Lise Vaktmester/Renholdere Renholdsoperatør E-post
Olsen Lise Agnethe Vaktmester/Renholdere Renholder E-post
Figenschau Wongduean Vaktmester/Renholdere Renholder E-post
Lambela Mona Vaktmester/Renholdere Renholdsoperatør E-post
Sommerseth Kurt 982 89 119 Vaktmester/Renholdere Driftstekniker E-post
Asplund Maija Sisilie 404 40 722 Psykisk helsetjeneste og rusomsorgen Miljøterapeut E-post
Utby Doris Nymo 400 28 850 Helse og omsorg Kommunalsjef E-post
Kviteberg Gry-Hege 954 58 030 Lyngenfjord brann og redning Feier E-post
Grøtterud Odd Harald 954 58 048 Lyngenfjord brann og redning Leder forebyggende E-post
Sandvik Christine Brunila 469 05 606 Lyngenfjord brann og redning Feier E-post
Haugstad Magne 400 28 836 Miljø, Plan og Drift Ingeniør E-post
Nordheim Dan-Ole Halfdan 469 05 606 Lyngenfjord brann og redning Feier E-post
Karlsen Mette Brådalen Oppvekst og kultur adm Spesialpedagog E-post
Wilhelmsen Magne Harald Økonomiavdelingen Økonomisjef E-post
Hansen Thomas-Rene Valmuen Assistent E-post
Mikkelsen Anita Helene 400 28 826 Stab Helse og omsorgsetaten Prosjektmedarbeider E-post
Rognerud Lisa Marie Jensen 400 28 851 Frisklivssentral fysio/Ergo Ergoterapeut E-post
Johansen Karoline Isabell Hjemmebaserte tjenester Leder E-post
Fyhn Monica Sahlsten 400 28 831 Hjemmebaserte tjenester Enhetsleder E-post
Lilleng Benedicte Helen 400 28 866 Oppvekst og kultur adm Kommunalsjef oppvekst og kultur E-post
Engstad Sofie 982 89 163 Barnevern Barnevernsmedarbeider E-post
Søreng Kajsa Mari Oteren barnehage Pedagogisk leder E-post
Nygård Elisabeth Rognli 400 28 844 Hjemmebaserte tjenester Leder dagsenter E-post
Mannela Sven 400 28 847 Storfjord Språksenter Fagarbeider E-post
Ali Mustaf Abdulahi Vaktmester/Renholdere Renholder E-post
Sommerseth Britt-Elin Oteren barnehage Barnepleier E-post
Saucedo Sissel Aronsen 400 28 856 Oldersletta Botilbud Tjenesteleder E-post
Bergland Hilde K Bruvold Oteren barnehage Pedagogisk leder E-post
Oppervoll Ann Heidi 400 28 854 Sykehjem Kjøkkensjef E-post
Gaup-Nerheim Berit Kristine Vaktmester/Renholdere Assistent E-post
Jensen Katja Kristina 910 08 968 Barnevern Barnevernsmedarbeider E-post
Ugelstad Kathrine Beate Henriksen Furuslottet barnehage Barne- og ungdomsarbeider E-post
Aydemir Emine 486 37 441 Kulturskolen Kulturskolelærer E-post
Koht Kristine Furuslottet barnehage Assistent E-post
Bergheim Line Nilsen 400 28 813 Sykehjem Tjenesteleder E-post