Klage

I henhold til Valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, 
fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.

Klagen sendes valgstyret i Storfjord kommune på e-post: post@storfjord.kommune.no