Planområdet omfatter hele kommunen med unntak av sjøområdene som dekkes av kystsoneplanen for Lyngenfjorden. Kommuneplanens arealdel har som hensikt å definere den overordnede arealbruken i kommunen. Kommuneplanens arealdel består av ett plankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer samt en planbeskrivelse.

Merknader til planforslaget kan rettes skriftlig til Storfjord kommune, 9046 Oteren eller post@storfjord.kommune.no

Høringsfristen er 06.09.2015.

Kontaktpersoner: Birger Storaas, tlf. 902 56 403, e-post: birger.storaas@storfjord.kommune.no
                            Joakim Nilsen, tlf. 77 21 28 29, e-post: joakim.nilsen@storfjord.kommune.no

Dokumenter til saken
Planbeskrivelsen
Plankart hele kommunen
Planbestemmelser
Konsekvensvurderinger - vedlegg 1 til planbeskrivelsen
Areal-ROS - vedlegg 2 til planbeskrivelsen
Utsnitt plankart - Skibotn
Utsnitt plankart - Brennfjell
Utsnitt plankart - Lulle
Utsnitt plankart - Abaja
Utsnitt plankart - Horsnes
Utsnitt plankart - Hatteng
Utsnitt plankart - Naimakka
Utsnitt plankart - Nystad
Utsnitt plankart - Oteren
Utsnitt plankart - Stubbeng
Utsnitt plankart - Elvevoll
Sak 30/15 Plan- og driftsstyret
Temakart landbruk
KU - reindrift
KU - samiske kulturminner
SOSI-fil av planen