Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyrevalget 2023, må ha levert listeforslag innen 31. mars klokken 12. 

Listene legges ut til ettersyn etterhvert som de kommer inn.

Høyre

Tverrpolitisk liste

Senterpartiet

Miljøpartiet de Grønne

Arbeiderpartiet