Unntaket gjelder Skibotnløypa, og Kitdalsløypa fra Hatteng til Søreng. Disse løypene holdes åpen inntil videre. Restende løyper er stengt.

Følg med på http://www.storfjord.kommune.no/skuterloeyper.105686.no.html for full statusoversikt.