baaski1_200x150
Konferansier Bjørnar Seppola.
Konferansier Bjørnar Seppola kunne ønske et stort publikum - hele 135 frammøtte - velkommen til et mangfolding program da Baaskiuka 2010/Paaskivikko 2010 offisielt åpna mandag klokka 18.00. Den offisielle åpninga av Baaskiuka/Paaskivikko blei foretatt av statssekretær Raimo Valle fra fornyings- og administrasjonsdepartementet. Som statssekretær med spesielt ansvar for nasjonale minoriteter er han spesielt interessert i å se hva som rører seg blant annet innenfor det kvenske og kvensk/finske miljøet.
baaski2_200x150
Statssekretær Raimo Valle.
- Språklig og kulturelt mangfold i Nord-Troms er en spesiell ressurs som bør tas vare på, sa han i sin åpningstale. Han mente at Baaskiuka/Paaskivikko er et godt eksempel til etterfølgelse for andre nasjonale minoriteter, ettersom stolthet og synliggjøring er viktig for revitalisering av språk og kultur. Han ga ros til programmet for Storjford sin Baaskidag/Paaskipäivä, som blant annet hadde innslag ved kulturskolens elever. - Det er symbolsk viktig å starte med barna, de som skal bære tradisjonene videre.
baaski3_200x150
Leder Hallgeir Naimak.
Raimo Valle fikk et eksemplar av boka "Kulturmøter i Nord-Troms" i gave fra konferansier Bjørnar Seppola før ordet gikk videre til Hallgeir Naimak, leder av Storfjord kommunes styre for oppvekst og kultur. Han ønsket alle i salen hjertelig velkommen til Storfjord. - Jeg er glad for at Storfjord får ta den første etappen i denne stafetten som Baaskiuka er, sa han. - For Storfjord er det fint å være en aktiv medeier i Halti kvenkultursenter på denne måten. Kultur er samfunnslimet, og nå limer vi sammen fem kommuner gjennom Baaskiuka.
baaski4_200x150
Julia på sang og Brita på piano.
Etter de offisielle talene var det klart for kulturelle innslag. Først ute var Storfjord kulturskole med elevene Brita Seppola (piano) og Julia Bjørklund (sang) i spissen, akkompagnert av kulturskolens lærere. De sang og spilte en gammel kvensk folketone som er tatt opp i Storfjord. Den norske tittelen er "En vakker måneskinnskveld på Atlanterhavet". De unge musikerne blei etterfulgt av Sigmund Fossen, som spilte kantele for publikum. Kantele er et strengeinstrument som har vært mye brukt i finsk folkemusikk, og den anses gjerne for å være det eldste instrument innenfor den finske folkemusikken.
baaski5_200x150
Sigmund Fossen på kantele.
Programmet fortsatte deretter med to foredrag. Bjørnar Seppola holdt foredrag om kvenske sang- og musikktradisjoner, mens Reidun Mellem holdt et foredrag om læstadiansk sangtradisjon. Kvelden blei avslutta med en trekkspillkonsert med Matti Yli -Tepsa og Paulus Lakkala.