Skjema som må skrives ut

Helse- og omsorgstjenester

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Byggesak

Dispensasjon, søknad om (pdf)
Dispensasjon, søknad om PDF document ODT document (word)
Naboerklæring (pdf)
Naboerklæring PDF document ODT document (word)


Elektroniske skjema


A
Avlastning ved tyngende omsorgsoppgaver
Avlastning ved tyngende omsorgsoppgaver (KF-127)
Avslag på søknad - klage
Avslag på søknad - klage (KF-149)

B
Barnehage - Ny plass, endring og overflytting
Barnehage - Ny plass, endring og overflytting (KF-101)
Bestilling - matombringing
Bestilling - matombringing (KF-227)

F
Foreldrepermisjon (KF-228)
Fritak fra bo- og driveplikt
Fritak fra bo- og driveplikt (KF-147)
Fyrverkeri - Handel og oppbevaring
Fyrverkeri - handel og oppbevaring (KF-114)
Fødselspermisjon

H
Henvendelse om tekniske tjenester
Henvendelse om tekniske tjenester (KF-108)
Henvisning - logopedi for voksne

I
Innmelding skole
Innmelding skole (KF-130-1939)
Innretninger som kan spre legionellaforurenset aerosol - meldeskjema
Innsyn i byggesaksdokumentasjon
Innsyn i byggesaksdokumentasjon (KF-293)

K
Kjøletårn - innmelding
Kjøletårn - innmelding (KF-146)
Kommunal bolig
Kommunal bolig - leie (KF-138)
Kommunale lokaler og anlegg - leie
Kommunale lokaler og anlegg - leie (KF-137)
Kulturarrangement - tilskudd

L
Ledig lærerstilling
Ledsagerbevis
Ledsagerbevis for funksjonshemmede (KF-110)
Logopedi for voksne - henvisning (KF-200)

M
Matombringing
Matombringing (KF-135)
Melding om anlegg med fare for legionellaspredning (KF-148)
Miljøtips
Miljøtips (KF-254)
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding

N
Nedsettelse/ettergivelse/utsettelse av skatt
Næringsfondet - søknad om tilskudd

O
Omsetningsoppgave for alkohol
Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134)
Overføring av ferie - Søknad
Overføring av ferie - Søknad (KF-292)

P
Parkeringsbevis for forflytningshemmede
Parkeringsbevis for forflytningshemmede (KF-125b)
Personalmelding
Personalmelding (KF-701)
Pleie og omsorgstjenester
Pleie- og omsorgstjenester (KF-208)

R
Redusert foreldrebetaling i SFO - søknad (KF-630A)
Redusert oppholdsbetaling - SFO
Redusert oppholdsbetaling i barnehage
Redusert oppholdsbetaling i barnehage (KF-244)

S
Salgsbevilling for alkohol
Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Serverings- og/eller skjenkebevilling
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
SFO - Ny plass, endring og utmelding
Skatteattest - melding om
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-273)
Startlån
Stilling ledig
Støttekontakt - søknad som
Søknad om fri fra undervisning
Søknad om sommerjobb
Søknad på lærerstilling (KF-404B)
Søknad på stilling
Søknad på stilling (KF-405B)
Søknadsskjema barnehageplass
Søskenmoderasjon ved plasser i kommunale barnehager

T
Tilsyn i barnehage (ingen arkivpunkter mot ephorte)
Tilsyn i barnehage (KF-250)
Transporttjeneste for funksjonshemmede
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)(KF-111)

V
Voksenopplæring - Grunnskole
Voksenopplæring - Grunnskole (KF-226)
Voksenopplæring - Spesialundervisning
Voksenopplæring - Spesialundervisning (KF-225)